Over Superkracht

Uniek talent dat verrijkt en inspireert

Superkracht ontwikkelt de talenten van jongeren met een licht verstandelijke beperking* en maakt deze zichtbaar in de culturele sector. Wij werken met festivals en evenementen, met poppodia en theaters. Samen creëren we ruimte voor de unieke kwaliteiten en inspirerende karakters van team Superkracht. 

In de training krijgen nieuwe teamleden de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, leerdoelen te formuleren en uitdagingen aan te gaan. Op basis van de output krijgen ze een passende taak en gaan ze op gelijkwaardig niveau aan de slag met de medewerkers of vrijwilligers van culturele partners. 

De aandacht gaat uit naar hun talenten in plaats van beperkingen, de focus ligt op overeenkomsten in plaats van verschillen. Dit zorgt ervoor dat de jongeren trots kunnen zijn op zichzelf en bovendien andere mensen met en zonder beperkingen inspireren. Zo draagt Superkracht bij aan een diverse en inclusieve culturele sector.

* Superkracht gelooft in de potentie van elk individu. Wij focussen ons op jongeren tussen de 18 en 35 met een licht verstandelijke beperking. Echter, iemand met een beperking buiten dit kader zal nooit om deze reden worden buitengesloten. Superkracht omarmt enthousiasme, ambitie en gedrevenheid. Daarom wordt elk potentieel teamlid met open armen ontvangen. In een kennismakingsgesprek wordt vervolgens besproken of Superkracht een geschikte omgeving kan bieden voor diegene om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Superkracht is een initiatief van Possibilize en wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met VTV Den Haag en De Wilg.

VTV DEN HAAG

VTV – kort voor Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vormingsactiviteiten – biedt mensen met een beperking diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. VTV wil dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen meedoen in onze samenleving net als ieder ander. Een samenleving waarin iedereen zinvolle vrijetijdsbesteding heeft, vrienden kan maken en behouden, en nieuwe vaardigheden kan aanleren. VTV Den Haag draagt zorg voor de werving, training en begeleiding van jongeren bij Superkracht.

DE WILG

De Wilg is een Utrechtse organisatie die mensen met een beperking, verstandelijk/ psychisch, ondersteunt in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Dit doen zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-)activiteiten, het geven van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De beperking is niet van belang; bij De Wilg deel je je interesses!

POSSIBILIZE

Possibilize inspireert en activeert om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Wij zetten mensen in beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken. Dit doen wij door hen als platform de kans te geven baanbrekende projecten te organiseren, zoals muziekevenementen voor doven en horenden, fotografieprojecten voor blinden en zienden, en interactieprojecten voor jongeren met en zonder beperking. Zie voor meer projecten www.possibilize.today.

GESCHIEDENIS

Superkracht opereerde hiervoor onder de naam Senself. Senself werkte onder andere samen met het Amsterdam Dance Event, festival deBeschaving, Stukafest, Culturele Zondagen, Parkpop, Go Short – International Film Festival en Duizel in het Park. In het verleden ontwikkelde Senself ook culturele producties; de potentie daarin heeft geleid tot een afzonderlijk project genaamd ‘Partofit’.

Scroll naar boven