ANBI

Superkracht is een initiatief van Possibilize. Possibilize is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit kan financieel voordelig en aantrekkelijk zijn. Jouw giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van belasting. De aftrek van de winst mag je verhogen met 50%. De verhoging is maximaal €2.500. Meer informatie en voorbeelden vind je op de website van de Belastingdienst.

Superkracht direct financieel ondersteunen? Maak je gift over naar NL71 TRIO 0198 3994 56 ten name van Stichting Possibilize onder vermelding van “Gift Superkracht”.

Doneren aan Stichting Possibilize kan via www.geef.nl.

Als u een gift wilt doen aan onze stichting, kan dit voordelig zijn. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift namelijk verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van 1.250,- euro.

Scroll naar boven